3 điều kiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm CẦN BIẾT

0
1385

Để các sản phẩm mỹ phẩm được phân phối trên thị trường thì các doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện tham gia. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về 3 điều kiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm. 

 1. Có kiến thức chuyên môn

Trước hết, để được kinh doanh sản xuất mỹ phẩm, người phụ trách cơ sở sản xuất kinh doanh cần có kiến thức về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan để đáp ứng công việc.

3-dieu-kien-kinh-doanh-san-xuat-my-pham-can-biet-1

Cần có kiến thức về một trong các lĩnh vực trên để sản xuất ra các sản phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn để được phân phối ra thị trường.

 1. Cơ sở vật chất

Để sản xuất được các sản phẩm mỹ phẩm đạt chuẩn, cần đáp ứng điều kiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm: có địa điểm, nhà xưởng có diện tích đủ rộng, đầy đủ  trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất. Loại sản phẩm mỹ phẩm sản xuất cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

3-dieu-kien-kinh-doanh-san-xuat-my-pham-can-biet-2

Kho của đơn vị sản xuất cũng cần phân ra kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và kho thành phẩm. Đơn vị kinh doanh sản xuất mỹ phẩm cũng cần đảm bảo có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, các nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

 1. Hệ thống quản lý chất lượng

Các đơn vị tham gia kinh doanh sản xuất mỹ phẩm cần có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng điều kiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm cụ thể sau:

3-dieu-kien-kinh-doanh-san-xuat-my-pham-can-biet-3

 • Nguyên liệu, phụ liệu sử dụng trong sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

 • Nguồn nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

 • Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất cần có tiêu chuẩn chất lượng và phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

 • Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm riêng biệt.

 • Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.

 • Có hệ thống để lưu giữ hồ sơ tài liệu.

Như vậy, để được tham gia kinh doanh, các đơn vị cần đáp ứng 3 điều kiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm sau:

 • Người phụ trách cần có kiến thức chuyên môn
 • Cơ sở vật chất cần đảm bảo tiêu chuẩn để sản xuất
 • Cần có hệ thống quản lý chất lượng từ đầu vào đến đầu ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here